Comenius College

Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam

Comenius College

Het Comenius College beschikte over twee oude schoolgebouwen, die niet meer aan de huidige eisen voldeden. Daarom is besloten om nieuw te bouwen op dezelfde locatie. Architect RAU heeft ontwerp gemaakt voor een geheel van 2 gebouwen voor VMBO en MAVO. De gebouwen zijn op de 2e verdieping  met elkaar verbonden via een ‘leerbrug’. Deze leerbrug koppelt tevens de nieuwbouw met het bestaande lyceumgebouw (voor HAVO en VWO).

Indeling

Op de begane grond van het VMBO wordt het praktijkgedeelte van metaal- en bouwtechniek gehuisvest. Tevens is daar een kolomvrije aula van ruim 500 m2 ontworpen. Op de 2e verdieping van het VMBO is het praktijkgedeelte koken ondergebracht. De ruime, meer standaard leslokalen bevinden zich vooral op de 1e verdieping en in de leerbrug.

Projectmanagement

Kleissen verzorgt het bouwmanagement sinds de selectie van de architect en de constructeur. De projectmanager van Kleissen was vervolgens betrokken bij het contracteren van de overige adviseurs en stuurde het ontwerptraject aan. Bovendien is geregeld overlegd met de gemeente omtrent de financiële beschikking en (slechte) bouwkavelcondities.
Met de opdrachtgever is tijdens het ontwerptraject het bouworganisatiemodel besproken en vastgelegd. Ook heeft Kleissen de EU-selectie begeleid van de aannemer en E/W-installateur.

In de uitvoering heeft Kleissen de complete bouwdirectie verzorgd.

Planning

Het ontwerptraject is afgerond in november 2013.
De uitvoering is gestart in december 2013.
De oplevering is gepland in december 2014.
Inhuizing en ingebruikname volgt in de kerstvakantie 2014.

Artikel Duurzaam Vastgoed

Meegewerkt aan dit project