Augustinianum Eindhoven

Stichting Carmel College

Augustinianum Eindhoven

Het Augustinianum in Eindhoven is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De huisvesting van deze school is functioneel verouderd. In opdracht van de Stichting Carmel College is Kleissen als regisseur verantwoordelijk voor de nieuwbouw van de school, inclusief sportaccommodatie.

Om de nieuwbouw (financieel) mogelijk te maken wordt een deel van het terrein verkocht aan een projectontwikkelaar ten behoeve van woningbouw. Op het naastgelegen sportterrein wordt een zeer duurzame nieuwe school gerealiseerd (Frisse Scholen klasse A). Voor de energievoorziening maakt de school gebruik van restwarmte van de naastgelegen fabriek van FrieslandCampina.

De school wordt op een innovatieve manier Europees aanbesteed op basis van Engineering Build Maintain.

Het bestemmingsplan voor de woningbouw en onderwijslocatie (5 Ha) is tevens door ons bureau opgesteld, evenals het verkoopproces.

Meegewerkt aan dit project