Over ons

Over ons

Kleissen is een proces- en projectmanagementbureau opgericht door Franc Kleissen in 1994 en gevestigd in Hengelo. Na de start als zelfstandig bouwprojectmanager heeft hij zijn bedrijf ontwikkeld tot een brede organisatie voor bouw en ruimte. Kleissen bestaat uit een breed team van gespecialiseerde medewerkers die hun vakgebied kennen en oog hebben voor samenwerking en innovaties. Een nuchtere organisatie met korte lijnen.
Samen streven zij ernaar om het beste antwoord te genereren op uw huisvestings- en vastgoedvraagstukken.

Missie

Als onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek-, advies- en projectbegeleidingsbureau bereiken wij supergave oplossingen op het gebied van huisvestings- en omgevingsvraagstukken. Onze bevlogen en solide professionals verstaan de kunst om complexe vraagstukken tot de essentie terug te brengen. Door onze eigen ontwikkelde en innovatieve tool, lopen wij ver voorop in het verbinden van partijen, mensen helpen om beter en scherper te worden. Wij willen hiermee integraal de kwaliteit van onze branche en de opleidingen voor proces- en projectmanagement verbeteren. Door wie we zijn en door onze manier van werken zijn wij in staat om voor u de beste en toekomst bestendigste huisvesting en omgeving te creëren, passend binnen de van tevoren vastgestelde criteria.

 

Lees meer..

Visie

  • Kleissen staat voor de onafhankelijkheid van haar bureau, waardoor zij in staat is om neutraal naar vraagstukken te kijken en hierin tegengestelde en gemeenschappelijke belangen te zien en daar ook naar te handelen en te sturen.
  • Kleissen werkt voortdurend aan de ontwikkeling van haar vakgebied. We leggen ons niet neer bij het tevreden zijn van onze opdrachtgever. Er zijn voldoende redenen om te blijven ontwikkelen, groeien en ontplooien. De wereld verandert en het ontwikkelen van huisvesting en gebieden wordt steeds complexer. Door in te spelen op deze actuele ontwikkelingen en door zelf mee te veranderen, kunnen we voorop blijven lopen en zijn we in staat om het verschil te maken.
  • Kleissen is ontwikkelings- en toekomstgericht door de veranderende vraag in het onderwijs, de zorg, wonen, werken, cultuur en recreëren. Wij vinden het belangrijk om verder te kijken dan waar we momenteel staan. Hiertoe moet je wel in staat zijn. Door de eigenwijze aanpak zijn de mensen van Kleissen in staat om kennis op allerlei terreinen te ontsluiten en technologische innovaties in projecten te implementeren. Ook de vernieuwende contractvormen op het gebied van geïntegreerde contracten maakt hier deel van uit.
  • Kleissen is in staat om complexe vraagstukken tot de essentie terug te brengen. Door een sterk analytisch vermogen van onze mensen worden complexe vraagstukken ontleed in kleinere eenheden.
  • Kleissen werkt op basis van vertrouwen en is gericht op drijfveren en relaties. Dit komt omdat uit onderzoek is gebleken dat teams tot veel meer in staat zijn dan te sturen op output. Door te sturen op output zal er maximaal het gevraagde geleverd worden (de vraag is of je dit ook daadwerkelijk zult krijgen).
  • Kleissen gaat op een aantal terreinen nieuwe ontwikkelingen met strategische partners aan doordat er in technologisch opzicht nieuwe ontwikkelingen zijn waarvan wij als Kleissen denken dat dit veel waarde toevoegt voor onze opdrachtgevers. Wij gaan hier als Kleissen in investeren, ontwikkelen en deze ontwikkelingen een warm hart toedragen zodat ook innovaties in projecten op de juiste plaats worden toegepast.
  • Kleissen doet gedegen onderzoek om projecten goed te kunnen definiëren.
Lees meer..

Werkwijze

Under construction

Lees meer..