Oplossing & Advies

Oplossing & Advies

Bij de vraag van mogelijke haalbaarheid en het ontwerpen en ontwikkelen van huisvesting of een gebied is Kleissen uw innovatieve, onafhankelijke adviseur om ervoor te zorgen dat uw projecten een goede start kennen. De meeste adviezen zijn erop gericht om kaders en een aanpak te verkrijgen dat leidt naar de beste huisvesting of leefbare omgeving. De toekomstbestendige huisvesting zal faciliterend dienen te zijn aan uw interne proces of gebruik hiervan en dient voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige (financiële, technologische, maatschappelijke, politieke) veranderingen in de toekomst.

Middels onze eigen ontwikkelde methode zijn we beter in staat om adviezen te leveren en oplossingen aan te dragen die in de toekomst ook daadwerkelijk uitvoerbaar en haalbaar zijn en waar uw organisatie in de praktijk mee geholpen is.

Kleissen Advies is uw expert voor het opstellen van de volgende adviezen:

Vastgoedadvies

Wij adviseren u bij het opstellen van bijvoorbeeld subsidieaanvragen voor monumenten, wij voeren technische schouwen uit voor bijvoorbeeld de aankoop van panden en hebben een Quick Scan ontwikkeld waarmee in korte tijd de potentie van uw pand in kaart gebracht kan worden op het gebied van herbestemmen. Wij denken graag met u mee in de breedste zin van het woord en komen altijd met de beste oplossingen voor uw vastgoedvraagstukken.

Lees meer..

Huisvestingsadvies

Wij adviseren u graag over uw huidige en toekomstige huisvesting. Wij stellen uw huisvestingsstrategie op, maken een haalbaarheidsadvies, zoeken voor u naar passende huisvesting en adviseren u over exploitatie- en contractmodellen.

Ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van Het Nieuwe Werken, Het Nieuwe Leren en Het Nieuwe Winkelen, hebben voor ons geen geheimen. We weten wat dit betekent voor uw organisatie en vertalen dat moeiteloos naar uw specifieke huisvestingsbehoefte.

Lees meer..

Integrale huisvestingsplannen, accommodatie nota (eigendom, beheer en financiën) en voorzieningenplanning

  • Onderwijsconcepten en Onderwijshuisvesting (IHP’s, SHP’s)
  • Zorgconcepten en ouderhuisvesting
  • Bedrijfsmatig huisvestingsadvies (productie, chemie, kantoren, food, Retail)
  • Maatschappelijk huisvestingsadvies (gemeenten, cultuur, onderwijs en zorg)
  • Onderwijs-, sport-, accommodatie- en cultuurbeleid
  • Beheer, onderhoud en exploitatie

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van MJOP’s of MJOB’s. Ook hebben wij de mogelijkheden in huis voor bijvoorbeeld het uitvoeren van NEN2767 inspecties en geven wij u een strategisch onderhoudsadvies. Dit kunnen wij doen voor één pand, maar ook voor woningbouwverenigingen of vastgoedeigenaren. Ons advies reikt daarbij altijd verder dan alleen de oplossingen voor nu. Wij kijken altijd naar de toekomst en gaan niet voor korte termijn besparingen maar voor lange termijn rendement.

Lees meer..

Technologische innovatie en Duurzaamheidsadvies

Door de snel opkomende technologische vernieuwing is het inmiddels mogelijk om in het onderwijs, zorg en wonen, op afstand te monitoren, te onderrichten en langer zelfstandig te wonen. Dit bevordert het zelfmanagement van gebruikers van de voorzieningen waarin gewerkt en gewoond wordt.

Kleissen heeft de expertise in huis waar het gaat om technologische voortuitgang en innovatie. Forward Thinking.

Het renoveren, ver- of nieuwbouw van de gewenste huisvesting heeft een enorme maatschappelijke impact. De eisen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn en blijven hoog. Energie opwekken met fossiele brandstof zal snel sterk verminderen. Opdrachtgevers letten steeds meer op duurzaamheid en haar carbon footprint. Criteria die niet alleen bij de selectie maar ook bij de daadwerkelijke gunning van partijen steeds zwaarder wegen in aanbestedingen. Maar hoe incorporeer je je duurzaamheidsambitie in je ontwerpproces en op welke wijze tonen de ontwerpers en bouwers aan dat zij kunnen borgen dat u een groen gebouw krijgt?

Het is de visie van Kleissen dat het intekenen op een vastomlijnd bestek voorbij is. Naast de technologische vooruitgang helpen de bevlogen specialisten van Kleissen u bij het vaststellen en concreet maken van uw duurzaamheidsambities, zowel financieel als in exploitatie. Daarnaast begeleiden wij u bij het aanvragen van subsidies. Zo levert duurzaamheid niet alleen een “groen” gebouw, maar ook financieel voordeel voor u op. Wij maken gebruik van o.a. de Triodos Toets voor Duurzaam Vastgoed, GPR gebouw en hebben een eigen Quick Scan ontwikkeld waarmee wij in korte tijd de mogelijkheden voor u in kaart kunnen brengen.

Bij het opzetten van uw duurzaamheidsambities is Kleissen sterk gericht om een goede balans te vinden tussen investering versus opbrengsten in relatie tot maatschappelijke ambitie.

Lees meer..

Bouwkostenadvies

Wij maken de investerings- en exploitatiekosten al vanaf de programmafase van uw project inzichtelijk. Wij stellen zelf investeringsramingen en exploitatieramingen op conform NEN2699:2013. Begrotingen kunnen worden opgesteld van niveau 1 t/m 4 (detailbegroting). Zo maken wij de totale kosten voor uw project inzichtelijk en komt u niet voor verrassingen te staan. Tevens maken wij stichtingskostenoverzichten, directiebegrotingen en kunnen wij bijvoorbeeld ook herbouwwaardebepalingen voor u maken.

Lees meer..

Ruimtelijk advies

Wij kunnen u adviseren over ruimtelijke visies en de juridische verankering hiervan. Daarnaast begeleiden wij u bij planologische procedures en kunnen wij daarbij bestemmingsplannen en (ruimtelijke) onderbouwingen opstellen. Deze inhoudelijke en procedurele steun helpen u bij de realisatie van uw plannen.

Lees meer..

Bemiddeling en Juridisch Advies

Voor juridisch advies én rechtsbijstand bent u bij Kleissen aan het juiste adres. Dit geldt voor kwesties op het rechtsgebied voor de bouw en aanbestedingsrecht. Kleissen heeft naast zijn eigen expertise op het gebied van bemiddeling, mediation en arbitrage, samenwerking met zeer vakkundige bouwrechtadvocaten. Kleissen kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen maar kan u adviseren welke bouwrechtadvocaat het beste past bij de kwestie die voor ligt.

Lees meer..

Monumenten Advies

Kleissen Monumenten Advies staat overheden, instellingen, bedrijven maar ook particulieren op het gebied van bouw- en architectuurgeschiedenis, historische stedenbouw en cultuurlandschap ten dienst. Wij kunnen u adviseren daar waar het gaat om gebouwen die een monumentale inschrijving hebben. De adviezen die wij voor de moderne en hedendaagse gebouwen en gebieden uitbrengen kunnen wij ook uitbrengen voor opdrachtgevers met een monumentaal object. De adviezen die wij kunnen uitbrengen zijn in het kort:

  • Technisch advies
  • Bouwkundige inspecties
  • Kostenramingen
  • Het bureau bestaat uit een team van enthousiaste en goed op elkaar ingespeelde deskundigen op het gebied van bouwhistorie, architectuur- en kunsthistorie, cultuurhistorie, restauratie en het ontwikkelen van samenwerkingsconcepten en toekomstvisies en het vastleggen hiervan in overeenkomsten en/of intentieverklaringen
Lees meer..