Onderzoek & Strategie

Onderzoek & Strategie

Een veranderende maatschappij, wijzigende trends op wereldniveau, een terugtrekkende overheid, wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving en wijzigende huisvesting en gebieden door economische omstandigheden of door technologische verandering/ innovatie, is de grondslag voor de onderzoeken die wij uitvoeren voor bedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, woningcorporaties, beleggers en overheden. De onderzoeken van Kleissen zijn gericht op het antwoord geven op deze veranderende vraagstukken en het realiseren van een kwalitatief goede, passende, toekomstbestendige en betaalbare voorziening, oplossing of structuur.

Kleissen formuleert in haar onderzoek een heldere toekomstvisie. Onze veranderende maatschappij en technologische vooruitgang zal ertoe leiden dat we morgen andere wensen en eisen hebben dan vandaag. Wij brengen de eerste stappen in beeld die gezet moeten worden. Er wordt gestart met een grondige analyse van de huidige situatie, het in beeld brengen van de context en de kenmerken van het vraagstuk. De professionals van Kleissen weten de complexe vraagstukken terug te brengen tot haar essentie. Eventuele stakeholders, financiële mogelijkheden, beleidskaders, technologische mogelijkheden en het tijdspad vormen daarbij belangrijke vertrekpunten voor het verkrijgen van een voldragen en gedragen onderzoeksresultaat. Met de onderzoeksresultaten kunnen wij met u de strategie bepalen, passend op uw organisatie.

Met onze eigen ontwikkelde werkwijze werken wij continu aan draagvlak bij alle betrokkenen. Iedere vraag staat niet op zichzelf doch is uniek waardoor iedere mogelijke oplossing ook uniek is. Kleissen Onderzoek is uw expert voor het opstellen van de volgende onderzoeken:

  • Herstructureren van gebieden en leefbare woon- en werkomgeving
  • Het ontwikkelen en definiëren van een duidelijke wijkstrategie en haar ontwikkelingsmogelijkheden
  • Het herontwikkeling en transformeren van leegstaand vastgoed
  • Het opstellen van kaders in een strategisch document voor uw vastgoedportefeuille
  • Het analyseren en ontwikkelen/ verbeteren van uw bedrijfsproces, werkplek en/of organisatie