Humanagement

Humanagement

Bouw MOET en KAN beter presteren

Scherper en slimmer met Humanagement

Kleissen heeft Humanagement ontwikkeld omdat er door deze manier van leiding geven in de bouw aanzienlijk winst te behalen is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. De vaardigheden die wij inzetten bij Humanagement hebben zeer grote effecten op de output van de ketenpartners in de bouw. Daardoor kunnen we alle betrokkenen bij een project scherper en slimmer maken. De resultaten van deze manier van leidinggeven zijn verbluffend: opdrachtnemers halen het beste uit zichzelf en de opdrachtgever krijgt meer dan waar hij om heeft gevraagd. De positieve effecten komen dus ten goede aan de opdrachtgevers en gebouwgebruikers, maar ook aan de ketenpartners zelf.

Waarom werken op de manier van Humanagement?

Voor 2010 zag Kleissen geregeld wrijving tussen ketenpartners en opdrachtgevers. De weerstand werd opgebouwd door de wijze waarop projecten werden begeleid. Het traditionele projectmanagement, dat veel branchegenoten nog dagelijks inzetten, heeft een sterk directieve insteek: ‘De projectmanager weet hoe het moet, die manier hoort bij de organisatievorm/ contractvorm die de projectmanager eist en iedereen moet zich daar naar schikken en gedragen’. De projectmanager stuurt sterk op het uiteindelijke resultaat, het eindproduct en de techniek. Het proces en de mensen zijn echter veel belangrijker: WIE kan mij het gewenste resultaat bieden en WIE is in staat mij meer te leveren dan het gevraagde? Wie kan mij uitleggen wat WIJ (projectmanager en opdrachtgever) over het hoofd zien?

Onderzoek

Mensen doen graag wat ze altijd hebben gedaan. Zij voelen zich prettiger bij bestaande structuren en managementvormen. Steeds meer grote en succesvolle ondernemingen in de Verenigde Staten en in Zweden zien echter het nut van een meer mens- en procesgerichte managementbenadering en omarmen die ook, zoals KLM, ING, Ordina en SAP. Kleissen hanteert met Humanagement deze benadering ook in de bouw, waardoor wij in staat zijn de bouw echt te vernieuwen. De laatste jaren wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de link tussen onze manier van werken en de verandering in het brein. En niet door de minste wetenschappelijke instituten, zoals Amerikaanse universiteiten Harvard en Stanford. Rik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU, vertelt in het FD van 14 mei 2016 over onderzoeken die laten zien dat het brein verandert als mensen worden uitgedaagd in nieuwe dingen. Zij gaan hierdoor anders denken en verrijken hun brein op die manier. Humanagement is precies op dit uitgangspunt gebaseerd. Het directe profijt is aanzienlijk. Bouwteampartners zijn  flexibeler, creatiever en beter in staat om probleemoplossend te denken, samen te werken en meer te bereiken.

Uit ervaring blijkt dat de output van een goed samengesteld team dat werkt volgens onze Humanagement-methode, met 30% wordt verhoogd. Bovendien zijn opdrachtgevers van die projecten aangenaam verrast over het positieve effect van onze mensgerichte werkmethode. Die goede resultaten zijn veel makkelijker te realiseren met Humanagement, dan door te blijven doen wat altijd al is gedaan.

Techniek

Het is van belang in de bouw daadwerkelijk een andere route in te slaan. Wanneer er sterk wordt vastgehouden aan bestaande tools en structuren, zal de sector niet in staat zijn beter te presteren. Ondanks alle inzet op technologische innovaties krijgt de opdrachtgever niet datgene wat eventueel mogelijk is, al was het alleen al doordat traditionele projectleiders zelf de technologische vernieuwing inhoudelijk niet kunnen bijhouden. Door de traditionele manier van leiding geven worden er investeringen gedaan denkend vanuit exploitatie, met alle inspanningen van dien. De vraag of die investering voor de opdrachtgever iets oplevert of toevoegt, wordt echter niet gesteld. Kleissen is met Humanagement in staat om ketenpartners beter, scherper en slimmer in te zetten voor een project. Ketenpartners leggen hierdoor verbinding tussen hun technische kennis en kunde, de uitvoerende partijen en de wensen van de opdrachtgever. De ketenpartners zijn hierdoor beter in staat om betere en zeer duurzame gebouwen te creëren. Voor de opdrachtgever levert het minimaal 10% winst op voor de aspecten kwaliteit, kosten en planning. Zo biedt Kleissen met Humanagement de beste oplossing tegen zo laag mogelijke kosten: duurzaam, efficiënt en comfortabel bouwen!