Blog Archief

Een duurzaam gebouw begint met… mensen Vanaf eind 2020 gelden er minimumeisen voor duurzaamheid van nieuw gebouwde woningen en kantoren. Die minimumeisen (nagenoeg energieneutraal) worden opgenomen in het bouwbesluit. Ook gaat het Rijk duurzaamheidseisen stellen om bestaande gebouwen blijvend te mogen verhuren. Kortom: duurzaamheid is geen vrijblijvendheid meer. Kleissen vindt dat een goede zaak, zeker als..

Lees meer..

Projectmanager Paul Verbeek: “Er zijn veel wegen die naar Rome leiden”, een eeuwenoud spreekwoord dat ook geldt voor het aantal organisatievormen in de bouw. Elke vorm heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Waar de ene vorm beter is voor de opdrachtgever, is de andere vorm juist gunstiger voor de opdrachtnemer. De traditionele organisatievormen hebben..

Lees meer..

In Tiel wordt een voormalige school verbouwd en ingericht tot een breed onderwijsgebouw. Het vernieuwde gebouw wordt de nieuwe locatie van de basisscholen de Adamshof en Rotonda Riddersweide en van de overkoepelende Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR). De stichting wil in het gebouw ook ruimte bieden voor extra functies, zoals wijkactiviteiten en kinderopvang. Op die..

Lees meer..

Franc Kleissen: “Het huidige klimaat speelt ondernemers in de kaart.” “Franc, ik weet niet of de tijd al rijp is voor nieuwbouw.” Voor mij zit één van mijn relaties. Zijn bedrijf gaat goed en groeit in het huidige pand langzaam uit zijn jasje. Hij twijfelt over een ander gebouw, maar vraagt zich af wat het..

Lees meer..

De gemeenteraad van Hengelo is 27 januari 2016 akkoord gegaan met de bouw van een nieuw stadskantoor en de renovatie van het stadhuis. Vorige maand kwam het college met het voorstel, nadat de raad afgelopen zomer besloot dat het stadskantoor, en daarmee de ambtelijke organisatie, terug moest keren naar de binnenstad. Door de gemeentelijke organisatie..

Lees meer..